3 Want ik zal den Naam des HEEREN uitroepen; geeft onzen God grootheid!