48 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, op dienzelfden dag, zeggende: