9 Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.