14 En van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste voortzetting der maan;