11 Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u heden gebiede, om die te doen.