Efeziërs 1:3

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice