12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;