10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.