17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.