23 Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus Christus.