19 Toen ten anderen male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings.