11 Ten zelfden dage kwam voor den koning het getal der gedoden op den burg Susan.