17 Doch de schoonvader van Mozes zeide tot hem: De zaak is niet goed, die gij doet.