8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.