33 Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd.