26 En alle vrouwen, welker hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geiten haar.