21 De lengte van een berd was tien ellen, en ene el en ene halve el was de breedte van elk berd.