31 En Mozes en Aaron, en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten.