16 De zonen van Gerson: Libni en Simei, naar hun huisgezinnen.