14 En zij vergaderden ze samen bij hopen, en het land stonk.