2 Mensenkind, stel een raadsel voor, en gebruik een gelijkenis tot het huis Israels,