10 En Ik voerde hen uit Egypteland, en bracht hen in de woestijn.