31 En van de kinderen van Harim: Eliezer, Jissia, Malchia, Semaja, Simeon,