21 Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.