24 Doch ik vertrouw in den Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal.