7 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht.