13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.