5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.