21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?