6 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.