Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 22:15

15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden male van den hemel;