URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Genesis 6:19

19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;
Do Not Sell My Info (CA only)