1 Een gebed van Habakuk, den profeet, op Sjigjonoth.