17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen.