16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.