33 En alzo is Paulus uit het midden van hen uitgegaan.