32 En des anderen daags, latende de ruiters met hem trekken, keerden zij wederom naar de legerplaats.