4 En die daarbij stonden, zeiden: Scheldt gij den hogepriester Gods