13 En zij kunnen niet bewijzen, waarvan zij mij nu beschuldigen.