20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;