1 En de hogepriester zeide: Zijn dan deze dingen alzo?