12 Maar als Jakob hoorde, dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit.