17 Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.