14 En heeft hier macht van de overpriesters, om te binden allen, die Uw Naam aanroepen.