20 En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.