7 Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.