2 En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.