Hosea 4:11

11 Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.