3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.