11 Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter?